You are here

Vallensbæk Ridecenter bliver til Vallensbæk Rideakademi

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. april blev det besluttet, at Vallensbæk Ridecenter fra september 2020 skal omdannes til Vallensbæk Rideakademi.

Vallensbæk Ridecenter består i dag af – rideskolen og pensionærdelen. Det har desværre ikke været muligt at drive Ridecenteret inden for det fastlagte budget. Politikerne i Vallensbæk Kommune har besluttet at omdanne Vallensbæk Ridecenter til en større rideskole, og opsige pensionærerne. Vi ved, at beslutningen har stor betydning, derfor forsøger vi at gøre det, så smidigt som muligt for pensionærerne.

Ambitionerne for Vallensbæk Rideakademi

Rideakademiet skal bygge videre på det store engagement pensionærerne, Rideklubben, Brugerrådet og medarbejderne har vist igennem mange år. Det har været særegent for Ridecenteret og et stort aktiv for Vallensbæk Kommune. 

Vallensbæk Rideakademi skal være et attraktivt fritidstilbud for især børn og unge, og akademiet skal udvikle nye tilbud og aktiviteter sammen med brugerne og danne rammen om et lokalt engagement i Vallensbæk. Det er planen at udvide ride-undervisningen med plads til flere børn, unge og voksne, og så skal Akademiets faciliteter i højere grad anvendes til ride-stævner og andre arrangementer.

Akademiet skal også udvikle nye aktiviteter for daginstitutioner, skoler og ældre og være et sted for udvikling af nye tiltag på tværs af generationer i Vallensbæk Kommune. Frivillige skal inddrages i udviklingen, hjælpe til og have ejerskab til Rideakademiet.

Så snart vi ved mere om det nye Vallensbæk Rideakademi, vil du høre nærmere.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Per Springborg:

Omorganisering af Ridecentret til Rideakademi

 • Hvad er Rideakademiet?

  Vallensbæk Kommune ønsker at udvikle sine faciliteter og skabe nye mødesteder for byens børn, unge og voksne. Ridecenteret omdannes til Rideakademiet og skal danne rammen om lokalt engagement i Vallensbæk. Ride akademiet skal have rideundervisning for alle. Der vil blive oprettet flere hold og Rideakademiet får flere heste. Rideakademiet skal udvikle tilbud til skolerne og institutionerne i Vallensbæk.

  Frivillige skal inddrages i arbejdsopgaverne for at skabe ejerskab for stedet.

  Rideakademiet skal bygge videre på det store engagement pensionærerne, rideklubben, brugerrådet og medarbejderne har vist igennem mange år og som har været særegent for Ridecenteret og et stort aktiv for Vallensbæk Kommune.

 • Hvorfor nedlægges pensionærdelen?

  Det er desværre ikke længere muligt at have pensionærdelen som hidtil. Ridecenteret har længe haft økonomiske udfordringer og nogle af faciliteter er slidte. Derudover kræver det ekstra økonomi at kunne leve op til hesteloven hvis alle stalde skal ombygges.

 • Hvad er mulighederne for opstaldning på Rideakademiet?

  Pensionærdelen nedlægges men der bliver en mindre opstaldningsmulighed. Der planlægges med at stald 5 bruges til opstaldning.

 • Hvordan bliver de nye vilkår for opstaldning?

  Vilkårene er ikke på plads. Opstaldningen bliver på nye vilkår og der skal igangsættes en dialog med nye interesserede pensionærer om frivillighed og medskabelse, åbningstider og adgang til faciliteterne.

 • Hvem kan skrive sig op til opstaldning?

  Det er ikke muligt at skrive sig op endnu.

  Kommunen vil fastsætte kriterier for, hvem der kan komme i betragtning til en af de nye opstaldningspladser.  Kriterierne forventes på plads først i juni.

 • Bliver min hest stadig passet?

  Ja – hestene passes, som de plejer.

 • Kan jeg forsat få undervisning?

  Undervisningen på Rideakademiet bliver for alle. Der vil blive indkøbt flere heste og oprettet nye hold. Selve programmet skal først til at udvikles. Der vil også blive hold for erfarne ryttere.

  Indtil 1. august forsætter den nuværende mulighed med undervisning af eksterne undervisere. Dette fortsætter så længe der er efterspørgsel og de eksterne undervisere kan.

 • Fortsætter Rideklubben?

  Det er en mulighed at klubben kan fortsætte på Ridecenteret men det skal selvfølgelig drøftes med klubben. Klubbens bestyrelse inviteres til første møde om dette i starten af uge 19.

 • Fortsætter brugerrådet?

  Ja, og samtidig skal der arbejdes med nye former for brugerinddragelse på Rideakademiet. Dette udvikles i den kommende periode.

 • Kan der stadig afholdes arrangementer?

  De arrangementer der allerede er aftalt afvikles som aftalt – hvis det er muligt grundet Coronasituationen. Det nye Rideakademi skal også fremover danne rammer om arrangementer i samarbejde med klubber, forbund og andre interesserede.

 • Hvis jeg finder et andet sted til min hest før den 1. august – kan jeg så godt flytte inden?

  Da der har været flere henvendelser til ovenstående spørgsmål, har vi opdateret svaret den 7. maj 2020:

  Kommunen har ikke haft til hensigt at forpligte pensionærerne ud over, hvad der gælder efter de individuelle kontrakter. Kommunen har alene villet give pensionærerne mulighed for at blive på ridecentret til udgangen af juli – altså lidt længere, end hvis kommunen havde opsagt efter det varsel på én eller to måneder, der fremgår af kontrakterne.  

  Pensionærer, der har én måneds opsigelse, kunne være opsagt til udgangen af maj. Disse pensionærer kan frit flytte og er alene forpligtet til at betale til udgangen af maj. Hvis pensionærer gør brug af muligheden for at forblive længere på ridecentret, betales for én eller to måneder mere alt efter om man fraflytter med udgangen af juni eller juli.

  Pensionærer, der har to måneders opsigelse, kunne være opsagt til udgangen af juni. Disse pensionærer kan frit flytte og er alene forpligtet til at betale til udgangen af juni. Hvis pensionærer gør brug af muligheden for at forblive længere på ridecentret, betales for én måned mere til udgangen af juli. 

  Depositum betales tilbage ved fraflytning, som det er beskrevet i kontrakterne.

   

 • Hvad skal der gøres ved boksen når jeg flytter min hest?

  Du skal tømme boksen for spåner og rydde dit skab. Der er ikke krav om maling.

 • Hvad skal der ske med de bygninger der ikke længere skal bruges?

  Vallensbæk kommune skal i den kommende tid undersøge hvad de tomme lejligheder og stalde kan bruges til. Der er et stort ønske om rum til bl.a generationsmøder hvor børn og ældre i Vallensbæk kan samles om forskellige aktiviteter.

 • Hvor hurtigt får jeg mit depositum tilbage?

  Din konto bliver gjort op umiddelbart efter din fra flytning og så overføres beløbet til din NEM konto.

 • Hvor kan jeg få yderligere oplysninger og svar på mine spørgsmål?

  Skriv til eller ring til Per Springborg.

 • Bliver der afholdt informationsmøder?

  I den nuværende situation med Corona er det desværre ikke muligt at holde fællesmøder. Når det igen bliver muligt, indkaldes der til møder efter behov.

Kontakt

Sidst opdateret 07.05.2020