You are here

Udlejning af faciliteter

Vallensbæk Ridecenter udlejer haller og baner til ridestævner eller andre arrangementer.

Udlejning pr. dag: 

 • Dressuranlæg eller springbane 3.465,00
 • To udendørsbaner 3.154,00
 • Hal I 4.917,00
 • Hal II 3.388,00
 • Cafeteria/køkken 3.006,00
 • Rideskoleboks for en dag 183,00
 • Rideskoleboks for et døgn 387,00
 • En containertømning 1656,00

Udlejning pr. time:

 • Dressuranlæg eller springbane 438,00
 • To udendørsbaner 387,00
 • Hal I 622,00
 • Hal II 438,00
 • Cafeteria/køkken 387,00
 • Mandetime 285,00
 • Ridehuskort pr. måned 644,00
 • Baneleje pr. lektion 51,00

Lejebetingelser

 • Vallensbæk Ridecenter forpligter sig til:

  1. at Ridehusene fremstår i rengjort stand
  2. at speakeranlægget er sat frem i hal 1,
  3. at Ridehusene/baner er nyharvet og eventuelt vandet,
  4. at cafeteriet fremstår pænt,
  5. at opsætte flag efter ønske fra lejeren,
  6. at lejede stalde fremstår i rengjort stand til benyttelse fra kl. 8.00. En grundig udmugning er ikke mulig p.g.a. tidspunktet, men vi sørger for, at der er ”taget klatter”. Såfremt der ønskes rene spåner, kan disse købes til dagspris. Stråfoder medfølger ikke, men kan ligeledes købes til dagspris. Ved tidligt startende arrangementer, kan aftales særlige vilkår for benyttelse af stalden,
  7. at sørge for, at springmateriel er tilgængeligt,
  8. at stille traktor og fører til rådighed, hvis der er behov for dette,
  9. at sørge for at der er parkeringsmuligheder,
  10. at have en repræsentant for Ridecentret, som kan tilkaldes via mobiltelefon i tilfælde af spørgsmål eller opståede problemer. 
 • Lejeren forpligter sig til:

  1. at sørge for fornøden information omkring tidspunkter samt præcist forbrug af ridehuse, baner og materiel,
  2. selv at stå for udsmykning af ridehus, opstilling af springmateriel, baneopdeling samt eventuel tildækning af spejl,
  3. at efterlade ridehusene/baner/tilskuerpladserne i ryddet stand, affald skal være samlet sammen og tribunen skal være grovfejet, *)
  4. at efterlade stalde uden affald, med en fejet staldgang og uden skilte og tegnestifter på boksdørerne, *)
  5. erstatte eventuelt ødelagte baner eller inventar
  6. hvis lejere selv ønsker at betjene cafeteriet, skal lejer selv sørge for opsætning af borde og stole i cafeteriet, og at efterlade cafeteriet og køkkenet i pæn stand,
  7. at sørge for, at alt affald (fra cafeteria, stald og ridehus) samles i sække og smides i den blå affaldscontainer bag det grønne hegn mellem stald 2 og 3,
  8. at respektere, at der ikke må forekomme kørsel på centret – ej heller aflæsning af heste. Bommen låses ved alle arrangementer,
  9. at der er gratis adgang for Ridecentrets pensionærer og personale,

  *) Opgaverne i pkt. 3, 4 og 7 kan tilbydes udført af Ridecentret mod en ekstra timebetaling på kr. 240,- + moms pr. forbrugt arbejdstime, dog max. 3 timer i alt. 

 • Specielt vedrørende rejsebokse

  Leje af rejsebokse aftales mellem lejeren og indehaveren af rejseboksene.

  Rejseboksene kan opsættes på stenbelægningen foran stakladen. Tidspunkt for opsætning aftales med Ridecentret. Rejseboksene kan tidligst sættes op 3 dage før arrangementet, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende – og det skønnes, ikke at være det gene for Ridecentrets daglige arbejde.

  Ridecentret kan som regel være behjælpelig med kørsel af spåner til boksene. Lejeren betaler for forbrug af spåner, som afregnes til dagspris.

  Udmugning af rejseboksene og rengøring af pladsen påhviler lejeren – eller foretages af Ridecentrets personale mod ekstra timebetaling på kr. 285,- pr. forbrugt arbejdstime.

  Centret stiller gerne maskiner til rådighed til brug ved oprydning.

  Afgift for bortkørsel af hestegødning betales af lejeren. Afgift er pr. dags dato kr. 1656,00 pr. container. 

Sidst opdateret 10.03.2020