You are here

Reglement for Vallensbæk Ridecenter

Der er en række regler, du skal overholde, når du anvender Vallensbæk Ridecenter.

Reglement for Vallensbæk Ridecenter

 • Overhold vores åbningstider

  Hverdage har vi åbent kl. 07.00 – 22.00.

  Lørdage/søndage samt alle helligdage har vi åbent kl. 07.00 – 18.00.

  Haller og baner lukkes 15 min. før lukketid. For ridehuskortindehavere gælder andre tider.

 • Ridning

  • Ryttere må kun ride på de afmærkede områder og ridestier.
  • Færdsel med hest er forbudt på gangstier og fortove.
  • Det er ikke tilladt at ride i staldene eller på græsplænerne.
  • Brugere af Vallensbæk ridecenter skal overholde færdselsloven, når der rides på veje og stier i kommunen, samt benytte korrekt lygteføring og reflekser ifl. færdselsloven.
 • Orden

  • Leg, løb og støjende adfærd er af hensyn til dyrene forbudt i nærheden af hestene.
  • Berusede, påvirkede eller voldelige personer bortvises omgående fra ridecentret.
  • Det er forbudt at have løse hunde på ridecentret og i folde.
 • Sikkerhed

  • Alle ryttere ­skal bære godkendt ridehjelm under ridning.
  • Under springning skal alle rytterne under 18 år bære sikkerhedsvest.
  • Der må ikke springes alene, der skal altid være en voksen til stede hvis man er under 18 år.
  • Ved løsspringning skal der altid være en voksen til stede.
  • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
  • Ingen fører en hest uden trense eller i grime med træktov.
  • Under opsadling og grooming skal heste og ponyer være bundet.
  • Heste og ponyer må ikke efterlades uden opsyn på staldgange eller i vandspiltov.
  • Børn under 12 år skal bære ridehjelm i boksene.
  • Rygning er forbudt på hele ridecentret.
 • Privatundervisning

  Privatundervisning må kun foretages af de undervisere som er tilknyttet Vallensbæk Ridecenter. Se hvem du kan få undervisning af.

 • Kørsel og parkering

  Parkering på selve ridecentret er kun muligt på parkeringsplads ved ridehal I. Det er strengt forbudt at køre og parkere uden for dette område, med undtagelse af af- og pålæsning af heste og ponyer, transport af tungt udstyr/foder samt erhvervskørsel.

 • Cykelparkering

  Cykelparkering skal finde sted ved stald 1 og 2. og foran ridehal 2 i cykelstativerne.

 • Tyveri

  At tage wrap/hø, foder eller spåner uden tilladelse fra ridecentrets personale betragtes som tyveri.

 • Folde

  • Man efterlader aldrig en hest alene på en fold – hvis man ikke kender hesten eller vil tage den med ind, kontaktes personalet på ridecentret.
  • Heste og ponyer på ridecentrets fællesfolde skal være udstyret med grimer med navn på.
  • Ridecentret har ikke ansvaret for at foldene er fri for planter som kan være usunde for heste eller for foldenes beskaffenhed.
 • Behandling af heste

  Uforsvarlig ridning eller grov behandling af heste medfører bortvisning fra ridecentret.

 • Affald

  Ikke brandbart affald kan ikke bortskaffes på ridecentret, men skal bortskaffes på en genbrugsstation. De grønne container ved staldene er KUN til strøelse fra hestene.

  Til stort brandbart affald kan containeren mellem stald 2 & 3 benyttes.

 • Stalde

  • Al form for foder, stråfoder og godbidder skal opbevares i lukkede tønder eller kasser. Personalet har ret til at smide ovenstående ud hvis det ikke er opbevaret korrekt.
  • Tønder/kasser må ikke være til gene for personalets daglige arbejde i staldene.
  • Grimer, træktov, strigler, dækner og andre genstande må ikke ligge på staldgangene.
  • Opsætning af hylder, skabe m.m. over for boksene skal ske med godkendelse fra vagthavende eller centerlederen.
 • Ridning i haller og baner

  • Pladsen ved indgangen til Ridehusene er kun til gennemgang, hestene må ikke opholde sig på pladsen. 
  • Sørg altid for, at der er "fri bane" inden der træk¬kes ind i Ridehuset. 
  • Op- og afsidning skal finde sted på midterlinien i cirkelvolten tættest på indgangen.
  • Der skal samles klatter på alle indendørs og udendørs ridebaner. Evt. tilskuer må gerne være behjælpelige.
  • Det er ikke tilladt at tale i telefon eller benytte høretelefoner, når man rider i ridehusene eller på de udendørs ridebaner. 
  • Al håndtering af heste i hallerne, også trækning, skal foregå med trense og man vælger den hal, hvor der er færrest ryttere og ingen undervisning.
  • Ryttere, der skridter, skal befinde sig på hovslaget. Parader og tilbagetrædninger skal foregå indenfor hovslaget. Der skal dog tages hensyn, når en rytter skal træne program.
  • Det er ikke tilladt at skridte ved siden af hinanden.
  • Det er ikke tilladt at holde og snakke på hovslaget eller i hjørnerne. 
  • Ved ridning på begge volter mødes man venstre mod venstre. Vis hensyn overfor den yderste hest, rid ikke for tæt på. 
  • Vi henstiller til at til- og afskridtning så vidt muligt foretages, hvor der er færrest ryttere og gerne udendørs. 
  • Der skal vises hensyn til ryttere, som modtager undervisning. Den der underviser har ret til at koordinere således at ridningen afvikles hensigtsmæssigt. 
  • De tider, der er afsat til springning, er kun for springryttere. Ryttere, der ikke skal springe,¬ har ingen adgang.
  • Umiddelbart er det ikke tilladt at springe i Ridehusene på andre tider end de, der er fastsat hertil - se opslag her¬om. Der kan i særlige tilfælde dispenseres, men kun efter aftale med berider eller centerleder.
  • Det er ikke tilladt, at lukke heste løs i ridehusene.
  • Det er tilladt at longere, hvis alle giver tilladelse hertil. Et "nej" skal respekteres. Det er umoralsk at bede om tilladelse til longering, hvis der er mange ryttere i ridehuset.
  • Vær opmærksom og vis hensyn mod andre, således at den daglige færden i Ridehusene kan foregå i god ro og orden.
  • Ved uforsvarlig opførsel eller ridning, eller ved grov be¬handling af hesten, kan berideren eller Ridecentrets personale bortvise en rytter fra ridehusene. 
  • Ridehallerne åbningstider skal overholdes. Hallerne lukker 15. minutter, før Ridecentret lukker. Se opslag herom.
  • Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, kan Ridecentrets personale samt berideren udelukke en rytter fra ridning i Ridehusene i kortere eller længere tid.
 • Heste til og fra fold

  • Personer som fører hest/pony til og fra fold skal være kompetente og skal kunne føre disse forsvarligt. De skal kende heste/ponyers adfærd og instinkter og skal magte at få hesten/ponyen til at stå stille. De skal føre hest/pony ind på folden og lukke leddet inden den kan slippes.
  • Alle heste/ponyer skal føres med enten trense eller i grime og træktov.
  • Man må ikke trække cykel eller andet når man går med hest/pony.
  • Være forberedt på at heste/ponyer reagerer på forskellige vind- og vejrforhold.
  • Aldrig tage heste/ponyer ind som de ikke har kendskab til.
  • Overholde gældende færdselsregler.
  • Vi anbefaler at man bærer sikkerhedsfodtøj og handsker.
  • Unge under 12 år skal bære ridehjelm.
 • Overtrædelser

  Ovenstående punkter skal overholdes af ridecentrets brugere.
  Ligeledes skal regler indenfor ridesporten og horsemanship overholdes. Såfremt ovenstående regler ikke overholdes, kan det medføre bortvisning fra ridecentret.
  Der gives en mundtlig advarsel, herefter en skriftlig og tredje gang man ikke overholder reglementet, bliver man bortvist fra ridecentret.

Sidst opdateret 10.03.2020